Sākums > ES konkurss NVO > Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informē[..] > Vai Eiropas Savienība būs mūsu mājas?

eslogo


Vai Eiropas Savienība būs mūsu mājas?

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: Valkas raj. Kārķu pag.padome