Начало > Источники финансирования

eslogo


Pāvilostas un Sakas iedzīvotāji Eiropas krustcelēs

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Конкурс ЕС для НГО
Программа: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Поиск проектов
Исполнитель проекта: Pāvilostas pilsētas dome
Партнер: Sakas pag. padome