eslogo


Vai šķērsosim ielu vārdā Eiropas Savienība?

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: Ventspils bibliotēka