eslogo


Iedzīvotāju pirmsreferenduma forums Liepājā "Sabiedrības un tās indivīdu iespējas Eiropas Savienībā"

Extended view
Source of Funding: EU call for proposals for NGO
Program: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Search projects
Project Promoter: SO Liepājas NVO atbalsta centrs
Partner(s): Liepājas Pedagoģiskā akadēmija