Sākums > ES konkurss NVO > Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informē[..] > Cilvēki ar invaliditāti Eiropas Savienībā - jaunas[..]

eslogo


Cilvēki ar invaliditāti Eiropas Savienībā - jaunas iespējas un alternatīvas

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: Invalīdu un viņu draugu apvienība APEIRONS