Sākums > ES konkurss NVO > Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informē[..] > Veselības un sociālā aprūpe Eiropas Savienības kon[..]

eslogo


Veselības un sociālā aprūpe Eiropas Savienības kontekstā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus
Projekta īstenotājs: LU Medicīnas pēcdiploma izglītības institūts