eslogo


Latvijas perifērija ar seju uz ES

Kompaktais skats
Finansējuma avots: ES konkurss NVO
Programma: Latvija Eiropā - atbalsts pirmsreferenduma informēšanas pasākumiem

Meklēt projektus

Apraksts

Detalizēta informācija

Projekta īstenotājs: Aknīstes vidusskola

Projektā sagatavotie materiāli