sif-jauns-kras


Vēl viens tilts uz sirdi

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 987.00 LVL / 1 404.37 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Kalnciema pilsētas so "Kaigi"
Sadarbības partneris: Kaigu vidusskola;Kalnciema pilsētas pamatskola