sif-jauns-kras


Praktiskais seminārs "Līderu loma un uzdevumi Latvijas ebreju kopienas tālākajā attīstībā"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts mazākumtautību kultūras biedrībām un asociācijām” 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 946.00 LVL / 1 346.04 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Ebreju kopienas centrs "Alef"