sif-jauns-kras


Mazākumtautību bērnu un jauniešu kora festivāls "Latvija - mūsu dziesmu zeme"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem etniskās integrācijas jomā" 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 989.00 LVL / 1 407.22 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: SO "Mazākumtautību bērnu un jauniešu programma "Zelta kamoliņš"