sif-jauns-kras


Latvija ceļā uz 2022.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem etniskās integrācijas jomā" 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 490.00 LVL / 697.21 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: NVO Pilsoņu un nepilsoņu savienība
Sadarbības partneris: NVO "Pilsoniskā iniciatīva 21"