sif-jauns-kras


Kultūrvide kā etniskās saskaņas un integrācijas veidotāja

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Atbalsts nevalstisko organizāciju projektiem etniskās integrācijas jomā" 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 970.00 LVL / 1 380.19 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: Alūksnes Vides sakopšanas klubs
Sadarbības partneris: E. Glika Alūksnes Valsts ģimnāzija