Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > “Skolēnu apmaiņa un sadarbība” 2002 > Tautas rakstura atspoguļojums maskās (pasaka, orna[..]

sif-jauns-kras


Tautas rakstura atspoguļojums maskās (pasaka, ornaments, krāsa)

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Skolēnu apmaiņa un sadarbība” 2002

Search projects
Total ESF spent: 500.00 LVL / 711.44 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project Promoter: Jelgavas rajona Neklātienes vidusskola
Partner(s): Jelgavas vakara (maiņu) vidusskola