sif-jauns-kras


Dažādu tautību pensionāru integrācija sabiedrībā, izzinot latviešu tautas kultūras vērtības

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts NVO projektiem etniskās integrācijas jomā 2002

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 775.96 LVL / 1 104.09 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta īstenotājs: SO Sociālās un psiholoģiskās palīdzības centrs "Mūsmājas"