sif-jauns-kras


Jauniešu - bezdarbnieku integrācijas nometne "Es to varu!"

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Jauniešu – bezdarbnieku motivēšana integrācijai darba tirgū” 2002

Search projects
Total ESF spent: 3 000.00 LVL / 4 268.62 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project Promoter: Rēzeknes rajona padome un Profesionālās karjeras izvēles centra Rēzeknes filiāle