Home > Sources of funding > State budget programmes 2002-2012 > Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem mazāk[..] > Mazākumtautību izglītība Latvijas vispārējās izglī[..]

sif-jauns-kras


Mazākumtautību izglītība Latvijas vispārējās izglītības sastāvdaļa

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Atbalsts sabiedrības informēšanas pasākumiem mazākumtautību izglītības jomā 2003

Search projects
Total ESF spent: 987.59 LVL / 1 405.21 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2003.E.7.-1./23.
Project Promoter: Salaspils 2. vidusskola