sif-jauns-kras


Indras pagasta skolēniem vajadzīga Latvija!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts skolu sadarbībai 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 1 869.42 LVL / 2 659.95 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.2./6 (1. virz.)
Projekta īstenotājs: Krāslavas rajona Indras vidusskola
Sadarbības partneris: Krāslavas rajona Indras pamatskola