Sākums > Finansējuma avoti > Valsts budžeta programmas 2002-2019 > Atbalsts skolu sadarbībai 2004 > Novadnieku skola: "Ventspils novada kultūrvēs[..]

sif-jauns-kras


Novadnieku skola: "Ventspils novada kultūrvēsture iepriekšējā simtgadē"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts skolu sadarbībai 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 907.70 LVL / 1 291.54 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.2./7 (1. virz.)
Projekta īstenotājs: Ventspils 3.vidusskola
Sadarbības partneris: Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvaldes 5. Vidusskola/ Ventspils pilsētas domes Izglītības pārvalde