sif-jauns-kras


Es neesmu pasaulē viens

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts skolu sadarbībai 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 590.00 LVL / 6 530.98 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.2./24 (2. virz.)
Projekta īstenotājs: Balvu Amatniecības vidusskola
Sadarbības partneris: Balvu rajona Kupravas 9-gadīgā skola/Balvu vidusskola