sif-jauns-kras


Bet par visu citu vairāk vajadzīga mums ir mūsu senču klātbūtnība... Ojārs Vācietis

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Atbalsts mazākumtautību izglītībai, valodai un kultūrai 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 3 726.48 LVL / 5 302.30 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.E.3/10 (2.virz.)
Projekta īstenotājs: Preiļu novada kultūras centrs
Sadarbības partneris: Preiļu vēstures un lietišķās mākslas muzejs