sif-jauns-kras


Mācāmies dzīvot, mācāmies strādāt

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Search projects
Total ESF spent: 2 723.45 LVL / 3 875.12 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2004. S.1/10
Project Promoter: Biedrība "Sabiedrības attīstības centrs"
Partner(s): Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas Jaunatnes centrs"