sif-jauns-kras


Mācāmies dzīvot, mācāmies strādāt

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 2 723.45 LVL / 3 875.12 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004. S.1/10
Projekta īstenotājs: Biedrība "Sabiedrības attīstības centrs"
Sadarbības partneris: Liepājas pilsētas pašvaldības iestāde „Liepājas Jaunatnes centrs"