sif-jauns-kras


Atklāta sabiedriska fonda „Rīgas Samariešu apvienība" vardarbībā cietušo bērnu bērnunama un no fiziskas vardarbības cietušo bērnu rehabilitācijas centra (patversmes) interešu izglītības projekts (saīsināti - PROJEKTS „SAULESPUĶE").

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 281.80 LVL / 6 092.45 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.S.1/28
Projekta īstenotājs: SO ASF Rīgas Samariešu apvienība
Sadarbības partneris: SO RSA " No vardarbības cietušo bērnu bērnunams", SO "Marijas Naumovas bērnu-jauniešu studija " MarieN Studio"