sif-jauns-kras


Dod man skola padomiņu, lai es labi dzīvot varu.

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 2 774.10 LVL / 3 947.19 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.S.1/5
Projekta īstenotājs: SO Jēkabpils jauniešu un ģimenes izglītības un atbalsta centrs "Pieskāriens"
Sadarbības partneris: Biržu internātskola