sif-jauns-kras


Tas, ko es spēju, nav viss!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Atbalsts bērnu namu un internātskolu audzēkņu sagatavošanai patstāvīgai dzīvei un integrācijai sabiedrībā” 2004

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 6 997.49 LVL / 9 956.53 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2004.S.1/34
Projekta īstenotājs: SO "Latvijas vājdzirdīgo asociācija"
Sadarbības partneris: Valmieras vājdzirdīgo bērnu internātskola - attīstības centrs