sif-jauns-kras


Latviešu senās svētku tradīcijas un ieražas Sibīrijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: “Atbalsts projektiem repatriācijas, migrācijas un sadarbības ar tautiešiem ārvalstīs jomā” 2005

Search projects
Total ESF spent: 875.50 LVL / 1 245.72 EUR
  • ESF spent, private: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Project number: 2005.E.6-2/14
Project Promoter: Irina Vasiļjeva, Motorskas vidusskolas Lejas Bulāna filiāles vadītāja, sākumskolas skolotāja