sif-jauns-kras


Latviešu valodas kursi Balvu rajona Viļakas pilsētā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Latviešu valodas apguve pieaugušajiem” 2006

Meklēt projektus
Kopējais izlietotais finansējums: 4 250.67 LVL / 6 048.16 EUR
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 LVL / 0.00 EUR
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 LVL / 0.00 EUR
Projekta numurs: 2006.E.5/13/38
Projekta īstenotājs: Balvu Tālākizglītības un cilvēkresursu attīstības centrs
Juridiskā adrese: Partizānu iela 16, Balvi, LV 4501, tālr.4507012, fakss 4507012