sif-jauns-kras


Saskati iespējas savā kopienā!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2011"

Meklēt projektus

Projekta mērķis ir stiprināt Vidzemes reģiona iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un līdzdalību sabiedrībai aktuālu un nozīmīgu problēmu risināšanā savā pagastā, pilsētā, novadā un reģionā, iesaistoties NVO darbībā un to organizētajās aktivitātēs. To paredzēts īstenot, veicinot iedzīvotāju izpratni par reālām līdzdalības iespējām (brīvprātīgo darbu, dalību vietējo NVO darbā u.c.) savas apkaimes problēmu apzināšanā, lēmumu pieņemšanā un risinājumu izstrādāšanā, pilnveidojot Vidzemes NVO sadarbības tīklu kopīgu projektu īstenošanai nākotnē.

Projekta mērķa grupa ir Vidzemes reģiona NVO, aktīvie un neaktīvie iedzīvotāji, vietējās pašvaldības, uzņēmēji, esošie un potenciālie kopienu fondu ziedotāji (tai skaitā brīvprātīgie). Projekta aktivitātes notiks Valmierā un apkārtējos novados, Alūksnes un Apes novadā un Smiltenē, iesaistot NVO no visa Vidzemes reģiona.

Galvenās aktivitātes: Iedzīvotāju apspriedes Apes novadā un Valmierā iedzīvotāju viedokļu izzināšanai un līdzatbildības veicināšanai. Brīvprātīgā darba platformas attīstīšana Valmierā un Alūksnē, mudinot vietējās NVO un pašvaldības institūcijas apzināties brīvprātīgos kā resursu un popularizēt brīvprātīgo darbu sabiedrībā. Vidzemes NVO labās prakses diena mudinās NVO dalīties pieredzes stāstos un meklēt risinājumus, kā kopīgi popularizēt brīvprātīgo darbu Vidzemes reģionā. Ne mazāk svarīga aktivitāte - kopienu filantropijas populari­zēšana Valmieras apkaimē.

Galvenie rezultāti - stiprināta Vidzemes NVO un iedzīvotāju izpratne par brīvprātīgo darbu kā līdzdalības un līdzatbildības formu, veicināta NVO sadarbība kopīgu aktivitāšu un mērķtiecīgas darbības īstenošanai vietējo cilvēku līdzdalībai kopienai aktuālu jautājumu risināšanā.

Reģioni: Vidzemes reģions
Piešķirtais finansējums: 4400.00 LVL / 6 260.64 EUR
Projekta numurs: 2011.LV/2-1/02
Projekta īstenotājs: Nodibinājums “Valmieras novada fonds”
Sadarbības partneris: nodibinājums "Alūksnes un Apes novada fonds";
nodibinājums "Bērnu brīvā laika centrs "Ligzdiņa""
Juridiskā adrese: Garā iela 9, Valmiera, LV-4201
WWW adrese: http://www.vnf.lv
Apstiprināšanas datums: 01.07.2011
Īstenošanas ilgums: 01.07.2011.-31.10.2011.