Начало > Источники финансирования

sif-jauns-kras


Mācību programma skolēniem “Ebreju mazākumtautības loma Latvijas reģionu vēstures un kultūras mantojumā”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Поиск проектов

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis:

-         nodrošināt starpkultūras dialoga veicināšanu skolas vecuma jauniešiem;

-         sekmēt sadarbību starp dažādu tautību skolēniem;

-         veicināt Latvijā dzīvojošās mazākumtautības kultūras mantojuma saglabāšanu;

-         sekmēt mazākumtautību un sabiedrības vairākuma kultūras un vēstures zināšanu apguvi.

Projekta mērķa grupa:

-         Vecāko klašu dažādu tautību skolēni un viņu skolotāji;

-         Skolēnu vecāki un reģionā dzīvojoši seniori, kas tiks iesaistīti zināšanu apguves procesā.

Projekta aktivitātes:

-         izglītojoša pasākuma skolām (apmācību kurss par mazākumtautību lomu Latvijas un to reģionu vēsturiskā un kultūras attīstībā) sagatavošana un nodrošināšana;

-         skolēnu patstāvīgo izpētes darbu stimulēšana un koordinēšana.

Plānotie rezultāti:

-         Skolas vecāko klašu skolēni palielinās savas zināšanas Latvijas un to reģionu vēstures un kultūras jomā, ka arī iepazīsies ar mazākumtautības vēstures aspektiem, kas veido neatņemamu sastāvdaļu no valsts vēstures;

-         Tiks nodrošināta dažādu tautību skolēnu sadarbība, kas veicinās tolerances attīstību un uzlabošanos.

предоставил финансирование: 2900.00 LVL / 4 126.33 EUR
Номер проекта: 2010.ETN/1-1
Исполнитель проекта: Biedrība "Šamir"
Партнер: Daugavpils 10. vidusskola