sif-jauns-kras


Ebreju mazākumtautības kultūras pasākums. Fotoattēlu izstāde „Ebreju dzīve un liktenis Latvijā pirmskara un 2. Pasaules kara laikā”

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Projekta mērķis:

-      organizēt pasākumu, kas versts uz vēsturisko notikumu pieminu;

-      veicināt mazākumtautību kultūras mantojuma saglabāšanu un popularizēšanu;

-      rosināt starpkultūru dialogu;

-      prezentēt vēstures pētījuma rezultātus plašai sabiedrībai;

-      popularizēt un veicināt sabiedrības izpratni par mazākumtautību kultūru, vēsturi un lomu valsts vēsturē un attīstībā.

Projekta mērķa grupa:

-      Rīgas un citu Latvijas pilsētu dažādu tautību iedzīvotāji, izstādes apmeklētāji;

-      Rīgas pilsētas viesi: dažādu tautību atpūtas un lietišķie ceļotāji;

-      Latvijas un Eiropas valstu sabiedriskas un politiskas varas pārstāvji.

Projekta aktivitātes:

-      biedrības „Šamir” rīcībā esošo materiālu sagatavošana ekspozīcijai;

-      ekspozīcijas klāsta papildināšana pateicoties ekspertu konsultācijām un vēsturiskiem pētījumiem;

-      Liela formāta attēlu un citu izstādes materiālu sagatavošana;

-      Izstādes atklāšana;

-      Turpmāka ekspozīcijas demonstrēšana.

Plānotie rezultāti:

-      Izpratnes veicināšana par mazākumtautību kultūru;

-      Sabiedrības iepazīstināšana ar noteiktiem vēstures periodiem;

-      Sabiedrības uzmanības pievēršana mazākumtautību lomai Latvijas vēsturē;

-      Tolerances un iecietības palielināšanās.

Piešķirtais finansējums: 2938.70 LVL / 4 181.39 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/3-5
Projekta īstenotājs: Biedrība "Šamir"
Sadarbības partneris: Biedrība „Rīga geto muzejs”