sif-jauns-kras


Ekskursijas programmas "Krievu, baltkrievu, poļu kultūras vietas Latvijā" izstrādāšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Grantu shēma "Starpkultūru dialoga attīstība 2010"

Meklēt projektus

Projekta kopsavilkums:

Pētot krievu, baltkrievu, poļu mazākumtautību pārstāvju vēsturi un kultūru ietekmi Latvijas teritorijā 19.-20.gs., izmantojot privātus (tajā skaitā LKKB un citu organizāciju biedru) vēsturiskus un literatūras materiālus, darbības rezultātā tiks sagatavotā un piedāvāta Rīgas sabiedrībai ekskursijas programma „Krievu, baltkrievu, poļu kultūras vietas Rīgā”.

Pētnieciskus darbus veiks un apkopos 3 dažādu kultūru speciālisti. Projekta mērķis ir parādīt mūsu Rīgas kultūras daudzveidību un iepazīstināt ar to dažādu Latvijā dzīvojošo tautu cilvēkus. Projekta mērķa grupa ir Latvijas inteliģence, kurai pastāv interese par savu un citu tautu kultūru kopumā un īpaši par to tautu kultūrām, kuru pārstāvji dzīvo Latvijā. Starp tiem – zinātnieki, pasniedzēji, mācību iestāžu audzēkņi, studenti, kas interesējas par literatūru, vēsturi un mākslu.

Pētīšanas darbi sāksies augustā un ir plānots pabeigt tos septembra beigās. Pētniecisko darbu rezultāti būs apkopoti un oktobra otrajā pusē tiks izstrādāta ekskursijas programma. Oktobrī notiks vēstures skolotāju asociācijas seminārs vēstures skolotājiem un novembrī notiks 3 mēģinājuma ekskursijas: 1 vēstures skolotājiem un mazākumtautību biedrību pārstāvjiem, 2 dažādu mācību valodu skolu parlamentu pārstāvjiem (no Rīgas un Latvijas) ar tālāko mērķi turpināt sadarbību ar skolām, veidojot līdzīgu ekskursiju izstrādi Latvijas reģionos.

Projekta īstenošana palīdzēs saglabāt un radīt interesi par krievu, baltkrievu un poļu kultūrām un to atspoguļojumu Latvijas multikultūras sabiedrības dzīvē, kā arī kļūs par pamatu tālākai darbībai, kura būs saistīta ar ekskursijas programmas izplatīšanu plašākā sabiedrībā, iesaistot skolēnus un pedagogus izstrādāt līdzīgas ekskursijas programmas ne tikai pa Rīgu, bet arī pa visu Latviju. Projekts palīdzēs veicināt tolerances garu un starpkultūru dialogu.

Piešķirtais finansējums: 1672.89 LVL / 2 380.31 EUR
Projekta numurs: 2010.ETN/3-31
Projekta īstenotājs: Latvijas Krievu kultūras biedrība
Sadarbības partneris: n/a