Home > PHARE 2002-2005 > Pilsoniska sabiedrība 2003 > Atbalsts Kurzemes nomaļo apdzīvoto vietu iedzīvotā[..]

eslogo


Atbalsts Kurzemes nomaļo apdzīvoto vietu iedzīvotājiem

Extended view
Source of Funding: PHARE 2002-2005
Program: Pilsoniska sabiedrība 2003

Search projects
Amount of Grant Awarded: 35 785,2 EUR / 25 149.98 LVL;
Project Promoter: Stendes AAF MEŽAZĪLE
Place of implementation: Latvija: Talsu rajons
Legal address: Brīvības 51, Stende, Talsu raj.,LV 3257