eslogo


Uzcel tiltu!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Pilsoniska sabiedrība 2003

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 47 662,56 EUR / 33 497.44 LVL;
Projekta īstenotājs: Latvijas Jaunatnes padome
Īstenošanas vieta: Latvija
Juridiskā adrese: Kalpaka bulv. 10-18, Rīga, LV 1050