Начало > Источники финансирования

eslogo


Ziemeļkurzemes NVO pret vardarbību, atkarībām, sociālo un etnisko atstumtību

Pазвернутом виде
Источник финансирования: PHARE 2002-2005
Программа: Pilsoniska sabiedrība 2004

Поиск проектов
предоставил финансирование: 44052,00 EUR / 30 959.92 LVL;
Исполнитель проекта: Talsu sieviešu un bērnu krīžu centrs
Место реализации: Latvija, Talsu rajons, Talsi
Юридический адрес: Saules iela 7, Talsi, LV-3201