Начало > Источники финансирования

eslogo


Starptautiskās Diabēta Federācijas Eiropas reģiona konference "Kopā mēs esam stiprāki"

Pазвернутом виде
Источник финансирования: PHARE 2002-2005
Программа: Pilsoniska sabiedrība 2004

Поиск проектов
предоставил финансирование: 2187,88 EUR / 1 537.65 LVL;
Исполнитель проекта: Latvijas Diabēta apvienība
Место реализации: Otočeca, Slovēnija
Юридический адрес: p/k 1669, Rīga, LV-1050