Sākums > Finansējuma avoti

eslogo


Rēzekne - Ščecina (Rēzeknes nacionālo kultūras biedrību un organizāciju apvienības sadarbības attīstība Eiropas līmenī)

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Pilsoniska sabiedrība 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 1818,90 EUR / 1 278.33 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība "Rēzeknes nacionālo kultūras biedrību un organizāciju apvienība"
Īstenošanas vieta: Latvija, Rēzekne/Polija
Juridiskā adrese: Raiņa iela 29 Rēzekne, LV 4600