Sākums > Finansējuma avoti

eslogo


Tikšanās

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Pilsoniska sabiedrība 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 3230,27 EUR / 2 270.25 LVL;
Projekta īstenotājs: Biedrība „Velku biedrība"
Īstenošanas vieta: Latvija / Zviedrija, Linčēpinga
Juridiskā adrese: Struktoru iela 10-4 Rīga, LV 1039