Print |

Home > Sources of funding

eslogo


„Rēzeknes etniskās sapratnes un mijiedarbības modeļa multiplicēšana Latvijā"

Extended view
Source of Funding: PHARE 2002-2005
Program: Sabiedrības integrācija 2005

Search projects
Amount of Grant Awarded: 85017,28 EUR / 59 750.48 LVL;
Project Promoter: Rēzeknes pilsētas dome
Place of implementation: Rēzekne, Latgales plānošanas reģions
Legal address: Atbrīvošanas aleja 93, Rēzekne, LV-4600
 


Date of printing: 15.06.21