eslogo


„Invaliditāte vieno!"

Izvērstais skats
Finansējuma avots: PHARE 2002-2005
Programma: Sabiedrības integrācija 2005

Meklēt projektus
Piešķirtais finansējums: 50379,46 EUR / 35 406.89 LVL;
Projekta īstenotājs: Nodibinājums „Invalīdu un viņu draugu apvienība „APEIRONS""
Īstenošanas vieta: Galvenās projekta aktivitātes norisināsies Rīgā, atsevišķās aktivitātēs būs iesaistīti cilvēki no Daugavpils, Krāslavas, Rēzeknes, Salaspils - apdzīvotām vietām ar nelatviešu īpatsvaru virs 50%
Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 38, Rīga, LV-1011