Latvijas - Šveices sadarbības programmas logo


Dodot gūtais neatņemams!

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программа сотрудничества Латвий и Швейцарий 2009-2012
Программа: Схема грантов "Фонд НГО"

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Apakšprojekta mērķis ir veikt starppaaudžu integrāciju un mazināt sociālo atstumtību sociālā riska grupām Jēkabpils pilsētā, Viesītes, Aknīstes, Krustpils, Salas, Ērgļu, Kokneses un Aizkraukles novados.
Projekts vērsts uz 4 mērķgrupām:

 • Jaunieši no ģimenēm, kurām ir piešķirts trūcīgās vai maznodrošinātās ģimenes statuss.
 • Bērni bāreņi vai bez vecāku gādības palikušie bērni, kas dzīvo bērnu namos.
 • Seniori (personas pirmspensijas un pensijas vecumā).
 • Aprūpējamie (veci, vientuļi cilvēki, kuriem būtu noderīga papildus aprūpe un palīdzība mājokļa vai piemājas sakopšanā).

Seniori vadīs bērnunamu „Līkumi”, „Zīļuks”, „Dzeguzīte” bērniem nodarbības atbilstoši izstrādātajām programmām, veidojot audzēkņiem turpmākajā dzīvē noderīgas dzīvesprasmes. Jaunieši dosies pie Aprūpējamajiem cilvēkiem, lai palīdzētu viņiem dažādu nepieciešamo darbu veikšanā (piemājas teritorijas vai telpu uzkopšana, malkas sagatavošana u.c.). Tiks organizētas divas diennakts nometnes un divi kopīgi pasākumi Senioriem un Jauniešiem, kuros varēs dalīties pieredzē, pastāstīt par paveiktajiem darbiem, pārrunāt veiksmes un grūtības, uzmundrināt, atbalstīt vienam otru. Notiks aktivitāšu filmēšana. Realizējot projektu, tiks uzlabotas dzīves prasmes Bērniem. Jauniešiem-  veicināta sociālā un pilsoniskā līdzdalība, popularizēti videi draudzīgas darbības principi. Senioriem- atbalstīts sociāli aktīvs dzīvesveids. Aprūpējamie saņems nepieciešamo praktisko palīdzību mājsaimniecībā un mazināsies viņu sociālā atstumtība. Projekta gaitā tiks stiprināta sadarbība starp paaudzēm. Projekta laikā tiks uzņemta filma: „Dodot gūtais neatņemams!”, kurā tiks atspoguļots starppaaudžu integrācijas process.Результаты проекта:
 • Noorganizēta sešu dienu ziemas nometne „Roku rokā" ar 15 bērnu un jauniešu no trūcīgām ģimenēm un 15 senioru piedalīšanos, veicinot paaudžu sadraudzību, toleranci un cieņu:
  • dalībnieki kopīgi noskatījās un diskutēja par trīs filmām „Pirms nolikt karoti", „Solis augšup" un „Samaksā uz priekšu";
  • izspēlēja interaktīvās spēles „Pavadonis" un „Ratiņkrēsls" empātijas attīstīšanai;
  • piedalījās divās radošajās darbnīcās, kurās iemācījās pērļot un gatavot svētku maskas un aksesuārus;
  • jaunieši un seniori darbojās gan kopā strādājot pāros un nelielās grupiņās, gan arī atsevišķi apgūstot tādas tēmas kā sadarbība, attieksme, zinātne par vecumu un stereotipi;
  • seniori kopā ar jauniešiem ieskicēja idejas sešu apmācību programmu izveidei bērnu namu bērniem;
 • Senioru grupas dalībnieki izstrādāja sešu nodarbību programmas (katra trīs stundas), kuras novadīja 97 bērniem trīs bērnu namos (kopā 18 pasākumi), gūstot prieku no sajūtas būt noderīgiem un iespējas dalīties zināšanās:
  •  „Es - dabas daļa" dzīvās dabas iepazīšana (dažādu dabas materiālu vākšana floristikas nodarbībām, aizsargājamo augu iepazīšana, sīpolpuķu un citu augu stādīšana);
  •  „Fotomākslas pamati un fotorāmis dekupāžas tehnikā";
  •  „Veselīgu uzkodu gatavošana";
  •  „Salāti mūsu ikdienas uzturā";
  •  „Ziedu krāšņums un daudzveidība floristikā";
  •  „Rota un svece" (rotu gatavošana, sveču dekorēšana);
 • 12 jaunieši devās uz Jēkapbils pansionātu, kur 21 tā iemītniekam sniedza koncertu, rādīja teatrālu uzvedumu, lasīja pasakas, kopā dziedāja garīgo mūziku un tautasdziesmas, palīdzēja uzkopt istabiņas un pasniegt ēdienu, un vakarā pie tējas tases kopīgi pārrunāja dienas notikumus;
 • 15 jaunieši 12 dienas piedalījās brīvprātīgajā darbā un palīdzēja 37 veciem, vientuļiem cilvēkiem ar dažādiem darbiem viņu mājsaimniecībās (malkas kraušana, zaru zāģēšana, mājas uzkopšana, dārziņa kopšana u.c.), gūstot zināšanas par mājaprūpes palīdzību, izpratni par altrusimu un lika aizdomāties par dzīves pamatvērtībām;
 • Jaunieši piedalījās sešās dažādās seminārnodarbībās: „Mīlestības attiecības", „Brīvprātīgais darbs", „Paaudžu lomas ģimenē", „Kādēļ daži notikumi kļūst par ziņu, bet citi nē", „Darbs un profesijas - paliatīvā aprūpe" un „Jauniešu veselība skaitļos: komēdija, traģēdija vai vienkārši fakti?";
 • Atskaišu pasākumā „Pirmā ieelpa" piedalījās deviņi seniori un 12 jaunieši, kuri pārrunāja padarītos darbus, piedalījās radošajās darbnīcās, lomu spēlēs, galda spēlēs, kopīgā piknikā un skatījās brīvdabas kino. Pasākumam tika piesaistīts viesis – represētais, kurš dalījās savā dzīves pieredzē;
 • Atskaišu noslēguma pasākumā „Otrā ieelpa" seniori un jaunieši pārrunāja ieguvumus no dalības projektā, skatījās uzfilmēto video un uzņemtos foto, dziedāja dziesmas, sniedza priekšnesumus, piedalījās konkursos un darbojās radošajās darbnīcās. Seniori saņēma tencinājumu par dalību projektā un jaunieši apliecības par brīvprātīgo darbu;
 • Sešu dienu vasaras nometnē 15 jaunieši un 15 seniori pavadīja laiku pie jūras, kur piedalījās dažādās aktivitātēs – dzejas lasījumā, fotoizstādē, gleznu izstādē, monoizrādē, lugas iestudējumā un radošajās darbnīcas, kā arī izvērtēja projektā ieviestās aktivitātes;
 • Projekta aktivitātes apkopotas filmā "Dodot gūtais neatņemams", kas pavairota 10 eksemplāros (DVD formātā).
Целевая группа: Bērni,Jaunieši,Seniori
Правовой статус получателя: общество/учредительство
Регионы: Visa Latvija
предоставил финансирование: 20328.60 LVL / 28 924.99 EUR
Освоенное финансирование: 18673.00 LVL LVL / 26 569.29 EUR
Номер проекта: 2010.CH04/mic-53/38
Исполнитель проекта: Biedrība kristīgai paaudžu kopībai „Tilts”
Партнер: Nodibinājums „Latvijas evaņģēliski luteriskās Baznīcas Diakonijas centrs”
Дата начала проекта: 01.12.2011.
Дата окончания проекта: 30.11.2012.
Место реализации: Visa Latvija
Контактная информация: Dambja iela 10, Jēkabpils, LV-5201
Дата утверждения: 06.10.2011.
Период проетка: 01.12.2011.-30.11.2012.