Sākums > Par mums > SIF līdzdalība projektos > ARHĪVS > Īstermiņa tehniskā palīdzība EK

Īstermiņa tehniskā palīdzība EK

Sabiedrības integrācijas fonds veido ekspertu datu bāzi

SIF aicina pieteikties dažādu nozaru ekspertus, kas būtu ieinteresēti sniegt īstermiņa pakalpojumus Eiropas komisijas institūcijām un Eiropas Savienības delegācijām dažādās pasaules valstīs!

Sabiedrības integrācijas fonds ir partneris organizāciju grupai (konsorcijam) SACO, kas ir uzvarējis Eiropas Komisijas izsludinātajā iepirkumā par tiesībām sniegt īstermiņa ekspertu pakalpojumus Eiropas Komisijas institūcijām un Eiropas Savienības delegācijām dažādās nozarēs. Iepirkuma rezultātā ir noslēgts ietvarlīgums paredzot, ka EK vienkāršotas iepirkuma procedūras kārtībā īsā laika periodā piesaista no konsorcija dažādus ekspertus savām vajadzībām.

Ar mērķi veicināt Latvijas ekspertu konkurētspēju un pēc iespējas plašāk izmatotu šo iespēju, SIF vēlas apzināt Latvijas ekspertus un veidot ekspertu datu bāzi, no kuras, īsā laikā var atlasīt atbilstošo ekspertu CV un piedāvāt tos EK, ja konkrētais eksperts ir ieinteresēts un pieejams nepieciešamajā laika periodā. Tā ir laba iespēja jebkuram nozares profesionālim paplašināt redzesloku, saņemot konkurētspējīgu atalgojumu!

Kopējās pamatprasības ekspertiem:

  1. Jaunākie eksperti – vismaz 3 gadu darba pieredze konkrētajā nozarē;

  2. Vecākie eksperti – vismaz 10 gadu darba pieredze konkrētajā nozarē;

  3. Ļoti labas angļu valodas zināšanas gan rakstveidā, gan mutvārdos;

  4. Zināšanas un pieredze EK projektu īstenošanā vēlams arī ārpus Latvijas.

Ja esiet ieinteresēti potenciālai sadarbībai nākotnē un Jūsu pieredze atbilst augstāk definētajiem pamatkritērijiem, aicinām sūtīt CV norādītajā formātā , angļu valodā uz e- pastu .

Jautājumus lūdzu sūtiet uz e-pastu:

Kas ir Eiropas Komisijas ietvarlīgums?

Ietvarlīgums ir iepirkuma instruments, ko ieviesusi EK, lai piesaistītu nepieciešamos īstermiņa tehniskās palīdzības (ekspertu) pakalpojumus savu institūciju vajadzībām.

Tā mērķis ir:

  1. nodrošināt operatīvu iepirkuma procedūru īstermiņa ekspertu pakalpojumiem, tādējādi izvairoties no ilgstošām procedūrām, kas piemērojamas citām iepirkuma metodēm, paredzot budžeta ierobežojumu vienam TP līgumam parasti līdz 200,000 eiro.

  2. nodrošināt tūlītēju atbildi uz ārkārtas situācijām, tādējādi strauji mobilizējot ekspertus (parasti 2 nedēļu laikā no līguma parakstīšanas par konkrētā pakalpojuma sniegšanu).

Saistībā ar EK ārējās palīdzības finansējumu ir veikts ietvarlīgumu iepirkums, lai efektīvi reaģētu uz iekšējām vajadzībām, kas rodas EK un Eiropas Savienības delegācijās.

Atbilstošās nozares

Laika periodam no 2011.gada līdz 2013.gadam ir veikts iepirkums par 3 pakalpojumu daļām:

  1. Lot 1 – Izpētes un tehniskā palīdzība visās nozarēs;

  2. Lot 2 – Komunikācija un apmācības;

  3. Lot 3 – Konferences.

SACO (SIF ietilpst šai organizāciju grupā) ir noslēgts ietvarlīgums par pakalpojumu sniegšanu Lot 1: Izpēte un tehniskā palīdzība visās nozarēs, kura ietvaros ir jāpiesaista šādu nozaru eksperti:

1. Sociālā attīstība / nodarbinātība / nabadzības izskaušana
2. Izglītība
3. Veselība
4. Pilsoniskā sabiedrība
5. Cilvēktiesības
6. Pārvaldība / valsts reformas / drošība
7. Migrācija
8. Tirdzniecība / privātā sektora attīstība
9. Pārtikas drošība
10. Reģionālā attīstība
11. Vide / klimata / dabas resursi / enerģija
12. Attīstības politika

Kā ietvarlīgumi darbojās?

Tiklīdz ir identificēta vajadzība, EK projektu vadītāji sagatavo Darba uzdevumu, kurā ir noteikti nepieciešamā pakalpojuma mērķi, uzdevumi un sasniedzamie rezultāti (nodevumi), prasības ekspertiem un izklāstīts provizoriskais darbu ieviešanas laika grafiks. Darba uzdevums kopā ar Pakalpojumu pieprasījuma formu tiek nosūtīts aptuveni 4 iepriekš izvēlētiem konsorcijiem, lūdzot atlasīt atbilstošus ekspertus, sagatavot piedāvājumus un iesniegt to EK. Piedāvājuma sagatavošanai tiek dotas aptuveni 2 nedēļas. Ja ir pieejami norādītie eksperti, katrs no konsorcijiem sagatavo un iesniedz piedāvājumu norādītajā termiņā. EK izvēlas labāko no piedāvājumiem, balstoties uz naudas vērtības kritēriju. Vērtējumu veido 80% piedāvājuma tehniskā kvalitāte (piedāvāto ekspertu CV un darbu izpildes metodoloģija) un 20 % finanšu piedāvājums. Ar izvēlēto konsorciju tiek slēgts pakalpojuma līgums un tiek sagaidīts, ka pēc šī līguma noslēgšanas, eksperti var sākt strādāt identificētajā vietā 10 dienu laikā.

Kas ir SACO?

2011.gadā, iepirkuma rezultātā par Lot1 Izpēte un tehniskā palīdzība visās nozarēs ir noslēgti ietvarlīgumi ar 6 Konsorcijiem. SACO ir viens no tiem.

SACO apvieno 14 dažādas organizācijas no Beļģijas, Dānijas, Francijas, Lielbritānijas, Grieķijas un Latvijas, kas ir apvienojušās ar mērķi nodrošināt augstas kvalitātes tehnisko palīdzību Eiropas Komisijai. Sabiedrības integrācijas fonds ir viens no partneriem šai konsorcijā, kurš saņem EK definētos darba uzdevumus un var virzīt iekļaušanai piedāvājumā ekspertus, kas atbilst definētajam profilam.

Detalizētāka informācija par partnerību pieejama angļu valodā konsorcija interneta mājas lapā http://www.saco2011.eu.