Начало > Внедрение плана деятельности правительства[..]

Внедрение плана деятельности правительства


Krišjāņa Kariņa vadītās valdības VRP izpilde līdz 2019. gada septembrim
Deklarācijas sadaļa un rīcības joma Deklarācijā dotā uzdevuma numurs Pasākuma numurs
Deklarācijā dotais uzdevums Rīcības plāna pasākums
Darbības rezultāts Nacionālā attīstības plāna (NAP) uzdevuma numurs un NAP rādītājs (ja attiecināms) Atbildīgā institūcija Līdzatbildīgās institūcijas Izpildes termiņš (dd.mm.gggg)
LATVIJAS CILVĒKI.
Demogrāfija
099. 99.1. Sekmēsim kuplu ģimeņu veidošanos. Turpināsim Trešā bērna politiku, paplašināsim Latvijas Goda ģimenes programmu. Īstenot programmu Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte". Daudzbērnu ģimeņu kartes – 3+ Goda ģimenes kartes īstenošana:
-izsniegtas vismaz 30 000 kartes gadā;
-piesaistīti vismaz 50 programmas dalībnieki gadā.
269; 259 SIF DLC, LM 30.10.2022.
LATVIJAS CILVĒKI.
Demogrāfija
099. 99.2. Sekmēsim kuplu ģimeņu veidošanos. Turpināsim Trešā bērna politiku, paplašināsim Latvijas Goda ģimenes programmu. Pilnīgot Latvijas Goda ģimenes apliecības "3+ Ģimenes karte" programmu, veicinot tās starptautisko atpazīstamību un lietojamību, rosinot uzņēmējus iesaistīties programmā. Izstrādāti priekšlikumi un uzsākta to ieviešana 3+ Ģimenes kartes pilnveidei (kartes starptautiskā atpazīstamība, piedaloties ELFAC programmā, gradācijas un jaunu kategoriju ieviešana u.c.). 269; 271 DLC SIF, LM 30.10.2022.
LATVIJAS CILVĒKI.
Izglītība
134. 134.1. Atbalstīsim jauniešu pilsoniskās aktivitātes un veicināsim viņu iesaisti skolu, pašvaldību, valsts mēroga jautājumu risināšanā, kā arī palielināsim Jaunatnes politikas valsts programmas finansējuma apmēru. Īstenot Mazākumtautību un latviešu jauniešu sadarbības programmu. Katru gadu:
-īstenoti vismaz 5 projekti;
-projektu aktivitātēs iesaistīti vismaz 400 bērnu/jauniešu.
341; 333 SIF 30.10.2022.
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
159. 59.1. Nostiprināsim un attīstīsim latviešu valodu kā sabiedrības saliedētības instrumentu, paplašināsim latviešu valodas apguves un zināšanu līmeņa paaugstināšanas iespējas, instrumentus un sekmēsim latviešu valodas lietotprasmi un kvalitāti dažādās sabiedrības grupās un lietojumu sabiedriski nozīmīgās jomās. Īstenot Latviešu valodas apguves programmas pieaugušajiem. Katru gadu:
-latviešu valodu apguvušas vismaz 1000 personas;
-īstenoti vismaz – 10 projekti;
-600 personas kārtojušas valodas prasmes pārbaudes eksāmenu VISC un paaugstinājušas valsts valodas prasmes līmeni par vienu pakāpi.
340; 335 SIF KM 31.12.2020.
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
159. 159.2. Nostiprināsim un attīstīsim latviešu valodu kā sabiedrības saliedētības instrumentu, paplašināsim latviešu valodas apguves un zināšanu līmeņa paaugstināšanas iespējas, instrumentus un sekmēsim latviešu valodas lietotprasmi un kvalitāti dažādās sabiedrības grupās un lietojumu sabiedriski nozīmīgās jomās. Īstenot Latviešu valodas apguves programmas remigrantiem un viņu ģimenes locekļiem. Katru gadu:
-latviešu valodu apguvušas vismaz 200 personas;
-īstenoti vismaz 4 projekti.
341; 332 SIF ĀM 31.12.2021.
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
164. 164.2. Paplašināsim valsts atbalstu NVO fondam, nosakot atbalsta prioritātes atbilstoši valsts sabiedrības līdzdalības un saliedētības politikai. Nodrošināt pastāvīgu atbalstu pilsoniskās līdzdalības attīstībai, tai skaitā: programma "Latvijas NVO fonds", atbalsts NVO reģionos, atbalsts NVO projektu līdzfinansējumam, mazākumtautību līdzdalības atbalsts, atbalsts diasporas biedrībām. 1. Nodrošināts atbalsts pilsoniskās sabiedrības aktivitātēm – iedzīvotāju iesaistīšanās veicināšanai dažādās sabiedrības līdzdalības aktivitātēs, tai skaitā nodrošinot informatīvu un finansiālu atbalstu biedrībām reģionos un diasporas biedrībām un veicinot iedzīvotāju savstarpējo sadarbību un uzticēšanos.
2. Katru gadu 10 valstīs īstenoti vismaz 15 projekti diasporas pilsoniskās līdzdalības jomā.
338; 339 KM SIF 1) 30.10.2022.
2) 30.10.2022.
3) 30.10.2022.
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
164. 164.4. Paplašināsim valsts atbalstu NVO fondam, nosakot atbalsta prioritātes atbilstoši valsts sabiedrības līdzdalības un saliedētības politikai. Nodrošināt regulāru pilsoniskās sabiedrības attīstības monitoringu. Veikts pētījums par NVO sektoru un pilsoniskās sabiedrības attīstību. 323; 324; 328 SIF KM 31.12.2020.
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
165. 165.1. Īstenosim Diasporas likumā noteiktos rīcības virzienus un atbalsta pasākumus diasporas politikai, nodrošinot pastāvīgu valsts ilgtermiņa finansējumu, lai stiprinātu diasporas saikni ar Latviju un saglabātu latviešu valodu un kultūru nākamajām paaudzēm. Sadarbībā ar līdzatbildīgajām institūcijām nodrošināt vienotas diasporas politikas izstrādi un koordinētu īstenošanu četros Diasporas likumā noteiktajos rīcības virzienos:
1. latviskās identitātes un piederības sajūtas stiprināšana, latviešu valodas un kultūras saglabāšana;
2. diasporas iesaiste Latvijas tautsaimniecībā, valsts pārvaldē un zinātnes attīstībā;
3. diasporas politiskās un pilsoniskās līdzdalības veicināšana;
4. atbalsts remigrācijai.
1. ĀM vadībā izveidota Diasporas konsultatīvā padome ar valsts pārvaldes iestāžu, pašvaldību, diasporas organizāciju, biedrību un nodibinājumu deleģēto pārstāvju dalību, organizētas aptuveni četras Diasporas konsultatīvās padomes sēdes gadā.
2. Saskaņā ar Diasporas likumā noteikto sadarbībā ar līdzatbildīgajām iestādēm izstrādāts diasporas politikas plānošanas dokuments.
339; 341 ĀM EM, IeM, IZM, KM, LM, TM, VARAM, VK, VM, SIF, NEPLP, u.c. 1) 30.10.2022.
2) 01.09.2019.
3) 01.01.2020.
4) 30.10.2022.
LATVIJAS CILVĒKI.
Kultūras un nacionālā identitāte
165. 165.3. Īstenosim Diasporas likumā noteiktos rīcības virzienus un atbalsta pasākumus diasporas politikai, nodrošinot pastāvīgu valsts ilgtermiņa finansējumu, lai stiprinātu diasporas saikni ar Latviju un saglabātu latviešu valodu un kultūru nākamajām paaudzēm. Nodrošināt ikgadēju, no valsts budžeta bāzes nepieciešamajā apmērā finansētu atbalstu latviskajai dzīvesziņai diasporā, īstenojot tradīciju pēctecības un paaudžu sadarbības programmas, kurās iesaistīti Latvijā un ārvalstīs dzīvojošie tautieši. Nodrošināts atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm. 337; 339; 343 KM LNKC, LNB, SIF, ĀM 1) 30.10.2022.
2) 30.10.2022.
3) 30.10.2022.
4) 30.10.2022.
5) 30.10.2022.

Informācija atjaunota: 09.05.2019.

Uz 2017.gada I pusgadu