Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > ESF jaunumi > Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbi[..]

Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1.3.1. apakšaktivitātes "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" izvērtējums pieejams Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapā

Sabiedrības integrācijas fonda mājas lapa papildināta ar Darbības programmas "Cilvēkresursi un nodarbinātība" 1.5.1.3.1. apakšaktivitātes "Kvalitātes vadības sistēmas izveide un ieviešana" izvērtējumu.

Izvērtējuma mērķis ir sniegt informāciju par apakšaktivitātes ieviešanas gaitu un rezultātiem, kā arī novērtēt, vai atbalstīto projektu īstenošana ir veicinājusi apakšaktivitātes mērķa sasniegšanu.

Izvērtējuma pirmajā daļā sniegta vispārēja informācija par apakšaktivitātes mērķi un atbalsta nosacījumiem, projektu iesniegumu atlasi un atbalstītajiem projektiem. Otrajā daļā sniegts projektu rezultātu izvērtējums, kurš ietver informāciju par projektu īstenotājiem un mērķa grupām, projektu ietvaros īstenotajām aktivitātēm (ieviestās kvalitātes vadības sistēmas, veiktās apmācības, izstrādātie materiāli, īstenotie publicitātes pasākumi u.c.) un sasniegtajiem rezultātiem, tai skaitā ietekmi uz plānošanas dokumentos noteiktajiem uzraudzības rādītājiem un rezultātu ilgtspējas nodrošināšanu. Minēti arī vairāki piemēri, kas var tikt izmantoti kā labās prakses paraugi līdzīgu projektu īstenošanā. Projektu rezultātu izvērtējumu veica ārējs eksperts - M.sc.TQM, PhD kand. Natālija Bolbate, kurai ir ilgstoša darba pieredze kvalitātes vadības jomā. Trešajā daļā sniegts kopsavilkums, kurā apkopoti galvenie fakti un secinājumi.

Izvērtējuma sagatavošanā izmantota informācija no Sabiedrības integrācijas fonda rīcībā esošajiem projektu iesniegumiem, projektu progresa pārskatiem par projektu mērķa grupām un horizontālo prioritāšu ieviešanu, projektu ietvaros gūtajiem kvalitātes vadības sistēmas sertifikātiem un citiem dokumentiem.

Izvērtējums pieejams šeit