esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Alsungas novada domes kapacitātes stiprināšana līdzdalībai Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir Alsungas novada pašvaldības cilvēkresursu attīstība, paaugstinot Alsungas novada pašvaldības kapacitāti, lai veicinātu aktīvu un kvalitatīvu pašvaldības līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanā. Projekta mērķa grupa Alsungas novada pašvaldība. Projekts tiks realizēts 6 mēnešu laikā kopš tā uzsākšanas brīža. Kā galvenās projektā iekļautās aktivitātes ir pētījumu aktivitāšu veikšana un apmācību kursu organizēšana. Projekta rezultātā tiks risināta problēma - paaugstināta nepietiekamā Alsungas novada pašvaldībā strādājošo darbinieku kvalifikācija ES struktūrfondu un citu ārvalstu finanšu instrumentu finansēto aktivitāšu ieviešanā. Projekta rezultātā ir plānots panākt novada kapacitātes pieaugumu projektu vadībā un realizācijā par 25 %. Darbiniekiem būs pieejami metodiskais materiāli projektu realizēšanai, tiks izstrādāts jauns projekta pieteikums ESF aktivitātei, un pieaugs 33 novada pašvaldības darbinieku aktivitāte un kvalitāte projektu izstrādes un realizācijas jomā.

Результаты проекта: Veiksmīgi īstenotas projektā plānotās aktivitātes - projekta īstenošanas laikā izstrādāti 2 pētījumi – Pētījums „Atbalsta piesaistes iespēju izvērtējums un darba plāns” un pētījums „Esošās situācijas analīze ES un citas ārvalstu finanšu palīdzības piesaistē”, kā arī sagatavotas un novadītas abu pētījumu prezentācijas. Veikta 33 mērķa grupas dalībnieku aptauja 2 reizes, kā arī sagatavota šo aptauju analīze. Noorganizēts viens 2 dienu pieredzes apmaiņas brauciens uz Baltinavas novada domi. Veiktas apmācības: “ES fondi un citas programmas – to būtība, pieejamība”, “ES fondi un citas programmas – pieteikumu sagatavošana”, “Lietvedība”, “Iepirkumi”. Projekta īstenošanas laikā reģionālajā laikrakstā "Kurzemnieks" ievietotas 2 publikācijas, kā arī publikācija Alsungas ziņās. Informācija par projektu ievietota mājas lapā www.alsunga.lv, semināru un pētījumu materiāli ievietoti mājas lapā www.alsunga.lv.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Kurzemes reģions
Последние изменения: 2012-11-07
ESF финансирование: 30 662.89 EUR / 21 550.00 LVL;
  • ESF финансирование: 30 662.89 EUR / 21 550.00 LVL;
ESF награждено: 30 662.88 EUR / 21 549.99 LVL;
  • ESF награждено: 30 662.88 EUR / 21 549.99 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/067
Исполнитель проекта: Alsungas novada dome
Дата начала проекта: 01.03.2012.
Дата окончания проекта: 31.08.2012.
Место реализации: Alsungas novada pašvaldība
Юридический адрес: Pils iela 1, Alsunga, Alsungas novads, LV-3306
Tелефон: 29196396
Факс: 63351447
www: http://www.alsunga.lv
Cтатус: проект осуществлён