esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Balvu novada pašvaldības darbinieku kapacitātes paaugstināšana Eiropas Savienības un citu ārvalstu fondu līdzekļu piesaistē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis: nodrošināt Balvu novada pašvaldības darbinieku zināšanu kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības citu ārvalstu fondu finansējuma piesaistē un projektu ieviešanā. Mērķa grupa :Balvu novada pašvaldības 30 darbinieki Projekta iesniedzējs: Balvu novada pašvaldība Projekta ilgums 5 mēneši. Projekta aktivitātes: Projekta ietvaros Balvu novada pašvaldības 30 darbiniekiem tiks veiktas apmācības – projektu izstrāde, projektu vadīšana, projekta grāmatvedības kārtošana, iepirkumu veikšana, IT tehnoloģiju pielietošana. Dosimies pieredzes apmaiņas braucienā uz Ventspils novada pašvaldību.

Результаты проекта: Projekta mērķis - nodrošināt Balvu novada pašvaldības darbinieku zināšanu kapacitātes paaugstināšanu Eiropas Savienības citu ārvalstu fondu finansējuma piesaistē un projektu ieviešanā, ir sasniegts. Projekta ietvaros tika veiktas 30 Balvu novada pašvaldības darbinieku apmācības par tēmām: projektu izstrāde un vadība Eiropas Savienības un citu fondu finanšu līdzekļu piesaistē, ES un citu ārvalstu fondu līdzekļu piesaiste, pareiza un efektīva grāmatvedības uzskaite, projekta dokumentu koplietošana un mākoņdatošanas pakalpojumu izmantošana, iepirkumu veikšana, publicitāte. Projekta īstenošanas laikā apmācību grupa devās pieredzes apmaiņas braucienā pie projekta partneriem - Ventspils novada pašvaldības, kas sniedza iespēju gūt un izvērtēt pozitīvu pieredzi, iepazīstoties ar piesaistītā finansējuma ietvaros īstenotajiem projektiem.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Latgales reģions
Последние изменения: 2012-10-24
ESF финансирование: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
  • ESF финансирование: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
ESF награждено: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
  • ESF награждено: 9 202.08 EUR / 6 467.26 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/068
Исполнитель проекта: Balvu novada pašvaldība
Партнер: Ventspils novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.08.2012.
Место реализации: Balvu novada pašvaldība, Bērzpils iela 1a
Юридический адрес: Bērzpils iela 1a, Balvi, Balvu novads, LV-4201
Tелефон: 64522453
Факс: 64522453
www: http://www.balvi.lv
Cтатус: проект осуществлён