Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Mālpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Mērķis: Mālpils novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai: jaunu zināšanu un pieredzes apguve projektu pieteikumu sagatavošanai un projektu īstenošanai kopā ar vietējiem un ārvalstu partneriem. Projekta mērķa grupa ir novada domes deputāti, Mālpils kultūras centra, Sociālās aprūpes centra un pašvaldības mācību iestāžu vadītāji un darbinieki. Projekta īstenošanu nodrošinās Mālpils novada dome savās telpās. Īstenošanas laiks: 10 mēneši. Galvenās aktivitātes: Apmācības 6 grupām ar dalībnieku skaitu 8-18 cilvēki katrā atbilstoši tēmu un mērķgrupu specifikai kopējā 152 stundu apjomā, ko plānots apgūt 19 dienu laikā. Projekta aktualitāte: Mālpils novada domē un pašvaldības iestādēs ir nepietiekama darbinieku kapacitāte, lai pilnvērtīgi iesaistītos projektu konkursos, kas būtu nepieciešami pašvaldības aktuālu attīstības problēmu risināšanā. Projekta rezultātā šie trūkumi tiks novērsti, tiks izstrādāti un īstenoti jauni ESF un citu fondu projektu pieteikumi.

Результаты проекта: Projekta mērķi sasniegti pilnā apjomā, projektā īstenojot paredzētās apmācības 7 grupām ar dalībnieku skaitu 8-33 dalībnieki katrā grupā atbilstoši tēmai - "Iepirkums", "Lietišķā etiķete", "ES fondu projektu iespējas un izvēle”, "ES fondu projektu sagatavošana un vadība", "Sekmīga komunikācija ES fondu projektos, sadarbības partneru meklēšanas metodes un sabiedrības informēšana", "Aktuāli grāmatvedības jautājumi", kopējā 176 stundu apjomā, 22 mācību dienu laikā. Ietaupot līdzekļus iepirkuma rezultātā, ir veikti projekta līguma grozījumi apgūta papildus tēma "Komunikācija, publiskā uzstāšanās, pašmenedžments" 24 stundu apjomā. Projektu īstenojot, 65 Mālpils novada pašvaldības un tās iestāžu darbinieki ir ieguvuši praktiski pielietojamas zināšanas, ko jau ir sākuši izmantot, sagatavojot projektu pieteikumus un realizējot apstiprinātos projektus ar tālejošu mērķi: Mālpils novada izaugsme un attīstība, kvalitatīvas dzīves izveide novada iedzīvotājiem. Iegūts arī rezultāts: apstiprināts viena no projekta dalībniekiem sagatavotais projekta pieteikums LAD konkursā. Informācija par projektu 4 reizes ievietota pašvaldības mājas lapā www.malpils.lv, ikmēneša izdevumā "Mālpils Vēstis" ievietotas 3 publikācijas par projektu.
Правовой статус получателя: pašvaldība/ tās iestāde
Регионы: Rīgas reģions
Последние изменения: 2013-03-22
ESF финансирование: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
  • ESF финансирование: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
ESF награждено: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
  • ESF награждено: 10 528.54 EUR / 7 399.50 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/063
Исполнитель проекта: Mālpils novada dome
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.01.2013.
Место реализации: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Юридический адрес: Nākotnes iela 1, Mālpils, Mālpils novads, LV-2152
Tелефон: 67970888
Факс: 67925342
www: http://www.malpils.lv
Cтатус: проект осуществлён