esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Zemgales Plānošanas reģiona rīcībspējas paaugstināšana ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā un līdzekļu piesaistē

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir uzlabot Zemgales plānošanas reģiona darbinieku un pašvaldību darbinieku rīcībspēju ES fondu projektu ietekmes izvērtēšanā, sniedzot ieguldījumu efektīvākā ES fondu plānošanas procesā nākotnē. Projekta tiešā mērķauditorija ir 66 pašvaldību speciālisti un 9 Zemgales Plānošanas reģiona speciālisti (plānotāji, projektu vadītāji, izpilddirektori). Projekta galvenās aktivitātes ir: izvērtējums par ES fondu 2007. - 2011. ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un rekomendācijas efektīvāko ES fondu mehānismu izvēlei un fondu tālākai piesaistei reģiona līdzsvarotas attīstības nodrošināšanā; rekomendāciju izvērtējuma pasākums; apmācības par ietekmes izvērtēšanas metodēm, to pielietošanu, „klientiem draudzīgu” indikatoru izvēli, investīciju programmu izveidi, kas balstīta uz iepriekšēju izvērtējumu. Projekts ir aktuāls, jo tā rezultātā reģions iegūs pētījumu par ES fondu 2007. -2011. ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un rekomendācijas ES fondu mērķtiecīgākai piesaistei un izglītotus speciālistus par ZPR ietekmes izvērtēšanas metodēm un to pielietošanu, „klientam draudzīgu” indikatoru izvēli dažādu nozaru projektu ieviešanā un investīciju programmas izveidi. Rezultāti: Veikts 1 izvērtējums, organizēta 1 konference par izvērtējuma rezultātiem un rekomendācijām, sešu dienu apmācības ciklā 75 speciālistiem uzlabota kompetence plānot turpmāko darbu ar fondiem. Projekta ieviešanas laiks ir 9 mēneši.

Результаты проекта: Projekta galvenās aktivitātes bija izvērtējums par ES fondu 2007. - 2011. ieguldījumu Zemgales reģiona attīstībā un rekomendācijas efektīvāko ES fondu mehānismu izvēlei un fondu tālākai piesaistei reģiona līdzsvarotas attīstības nodrošināšanā (pētījums elektroniski pieejams www.zemgale.lv); rekomendāciju izvērtējuma pasākums (konference un darba grupas ar rezultātā izstrādātiem 4 Zemgales plānošanas reģiona attīstības scenārijiem); apmācības par ietekmes izvērtēšanas metodēm, to pielietošanu, „klientiem draudzīgu” indikatoru izvēli, investīciju programmu izveidi, kas balstīta uz iepriekšēju izvērtējumu. Projektā iesaistīti 26 Zemgales plānošanas reģiona speciālisti, 57 pašvaldību speciālisti. Kopumā iesaistītas projektā 22 Zemgales reģiona pašvaldības.
Правовой статус получателя: Plānošanas reģions
Регионы: Zemgales reģions
Последние изменения: 2013-02-06
ESF финансирование: 33 036.82 EUR / 23 218.41 LVL;
  • ESF финансирование: 33 036.82 EUR / 23 218.41 LVL;
ESF награждено: 33 036.81 EUR / 23 218.40 LVL;
  • ESF награждено: 33 036.81 EUR / 23 218.40 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/080
Исполнитель проекта: Zemgales Plānošanas reģions
Дата начала проекта: 01.04.2012.
Дата окончания проекта: 31.12.2012.
Место реализации: Katoļu iela 2b, Jelgava
Юридический адрес: Katoļu iela 2b, Jelgava, LV-3001
Tелефон: 63027549
Факс: 63084949
www: http://www.zemgale.lv
Cтатус: проект осуществлён