Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Meklēt projektus
Projekta “Daugavpils pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” vispārējais mērķis ir Daugavpils pašvaldības darbinieku kapacitātes stiprināšana projektu un pasākumu īstenošanai, savukārt, projekta tiešie mērķi ir:  uzlabot projektu ieviešanas kvalitāti Daugavpils pašvaldībā; sekmēt profesionālās iemaņas un zināšanas Daugavpils pašvaldības darbiniekiem, kas strādā projektu vadības jomā. Projekta mērķa grupa- Daugavpils pašvaldības darbinieki, kuri strādā projektu vadības jomā, nodrošinot ES un ārvalstu finanšu instrumentu līdzfinansēto infrastruktūras projektu ieviešanu Daugavpils pilsētā. Galvenās aktivitātes projekta ietvaros: projekta darba grupas izveide; kvalifikācijas celšanas kursu cikla programma; pieredzes apmaiņas braucieni; sabiedrības informēšanas kampaņas norise. Iesaistītās puses šajā projektā ir Latgales plānošanas reģions kā sadarbības partneris un divas Latvijas lielo pilsētu asociācijas dalībnieces- Rēzekne un Valmiera, kas uzņems savā pašvaldībā Daugavpils pašvaldību pieredzes apmaiņas nolūkos. Galvenie sagaidāmie rezultāti: tiks celta Daugavpils pašvaldības darbinieku, kas strādā projektu vadības jomā, profesionālā kvalifikācija, kas, savukārt, uzlabos projektu īstenošanas kvalitāti. Projekta plānotais kopējais finansējums- Ls 24415,44 Projekta kopējais īstenošanas laiks- 10 mēneši, no 01.04.2012. līdz 31.01.2013. Projekta norises vieta- Daugavpils.

Projekta rezultāti: Daugavpils pašvaldības darbinieku kapacitāte projektu un pasākumu īstenošanā kopumā ir stiprināta un ir īstenoti projekta tiešais mērķis- uzlabota projektu ieviešanas kvalitāte Daugavpils pašvaldībā un sekmētas profesionālās iemaņas un zināšanas Daugavpils pašvaldības darbiniekiem, kas strādā projektu vadības jomā. Projekta īstenošana ir noritējusi veiksmīgi, jo ir īstenotas visas aktivitātes un sasniegti visi rezultatīvie rādītāji. Galvenie sasniegtie rezultāti: noorganizēts kursu cikls " Projektu vadībā" 2 daļās, izstrādāti un publicēti divi metodisko materiālu apkopojumi, kursu ciklu apguvuši un apliecinājumus saņēmuši 40 Daugavpils pašvaldības darbinieki, no kuriem 6 saņēmuši Starptautiska mēroga sertifikātus Projektu vadībā, noorganizēti 2 pieredzes apmaiņas braucieni uz Rēzeknes un Valmieras pašvaldībām 20 darbiniekiem (abās pašvaldībās bija iespēja aplūkot objektus, kas uzbūvēti, renovēti vai uzlaboti ES un citu finanšu instrumentu līdzfinansēto projektu ietvaros.), noorganizēta plaša sabiedrības informēšanas kampaņa, kuras ietvaros publicētas vairākas preses relīzes www.daugavpils.lv, www.latgale.lv un www.valmiera.lv mājaslapās, kā arī plašsaziņas līdzekļos, izvietoti 2 informatīvie plakāti un noorganizēts informatīvs noslēguma seminārs.
Īstenotāja statuss: pašvaldība/ tās iestāde
Reģioni: Latgales reģions
Pēdējā grozījuma datums: 2013-03-26
Projekta kopējais finansējums: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 23 536.52 EUR / 16 541.56 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/110
Projekta īstenotājs: Daugavpils pilsētas dome
Sadarbības partneris: Latgales plānošanas reģions
Uzsākšanas datums: 01.04.2012.
Pabeigšanas datums: 31.01.2013.
Īstenošanas vieta: Kr.Valdemāra iela 1, Daugavpils, Latvija, LV-5401
Juridiskā adrese: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401
Telefons: 65404399
Fakss: 65421941
WWW adrese: http://www.daugavpils.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 14.06.21