esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Kapacitātes paaugstināšana kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanai Vidzemes plānošanas reģionā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.2.2.3. apakšaktivitāte "Atbalsts pašvaldībām kapacitātes stiprināšanā Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir paaugstināt kultūras un projektu speciālistu kapacitāti, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanā un stiprinātu dažādu nozaru speciālistu sadarbību. Projekta mērķa grupa ir Vidzemes plānošanas reģiona Attīstības un projektu nodaļas darbinieki un reģiona projektu vadītāji (5 darbinieki), Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību speciālisti (55) un Daugavpils pilsētas domes speciālists (1) Projekta iesniedzējs ir Vidzemes plānošanas reģions, sadarbības partneri – Alūksnes, Apes, Daugavpils, Cesvaines, Jaunpiebalgas, Gulbenes, Kocēnu, Lubānas, Pārgaujas, Valkas un Varakļānu novada pašvaldības. Projekts norisināsies Vidzemes plānošanas reģiona teritorijā 10 mēnešus. Projektā plānotās aktivitātes: 1. Projekta administrēšana. 2. Pieredzes apmaiņas brauciens. 3. Nākotnes pilsētas spēle - Vidzemes reģiona kultūras projektu ideju sagatavošana. 4. Izpēte par projektu ideju īstenošanai pieejamajiem finanšu resursiem. 5. Apmācības kultūras un projektu speciālistiem. 6. Projekta rezultātu izvērtēšana. 7. Projekta informācijas un publicitātes pasākumi. Projekta rezultātā 60 Vidzemes plānošanas reģiona pašvaldību projektu un kultūras speciālisti paaugstinās kapacitāti Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai, 40 dalībnieki piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienā Daugavpilī, tiks sagatavotas 12 jaunas projektu idejas, kā arī sagatavota izpēte par kultūras projektu finansēšanas iespējām. Lai nodrošinātu nepieciešamo atbalstu pašvaldībām un Vidzemes plānošanas reģionam Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto projektu īstenošanai, svarīgi paaugstināt speciālistu kapacitāti kultūras projektu īstenošanas jomā, kā arī stiprināt sadarbības spējas dažādu nozaru speciālistu starpā. Līdz šim kultūras projektu īstenošana Vidzemes plānošanas reģionā nav bijusi ļoti sekmīga.

Результаты проекта: Projekta ietvaros veikta izpēte par projektu ideju īstenošanai pieejamajiem finanšu resursiem, noorganizētas apmācības - kultūras projektu ideju realizācija – no projektu pieteikumu sagatavošanas līdz projektu realizācijai, sadarbības partnerību veidošana kultūras projektu sagatavošanā un īstenošanā, projekta ideju prezentācija, kā arī pieredzes apmaiņas brauciens uz Daugavpili, kur projekta dalībnieki iepazinās ar Daugavpils pilsētas realizētiem attīstības veicināšanas projektiem, labās prakses piemēriem, Daugavpils pilsētas pieredzi Nākotnes pilsētas spēļu organizēšanā. Projekta rezultātā paaugstināta kultūras un projektu speciālistu kapacitāte, lai panāktu aktīvu un kvalitatīvu Vidzemes plānošanas reģiona un pašvaldību līdzdalību Eiropas Savienības politiku instrumentu un pārējās ārvalstu finanšu palīdzības līdzfinansēto kultūras nozares projektu un pasākumu īstenošanā un stiprinātu dažādu nozaru speciālistu sadarbību.
Правовой статус получателя: Plānošanas reģions
Регионы: Vidzemes reģions
Последние изменения: 2013-05-31
ESF финансирование: 35 253.33 EUR / 24 776.18 LVL;
  • ESF финансирование: 35 253.33 EUR / 24 776.18 LVL;
ESF награждено: 35 253.32 EUR / 24 776.17 LVL;
  • ESF награждено: 35 253.32 EUR / 24 776.17 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/079
Исполнитель проекта: Vidzemes plānošanas reģions
Партнер: Alūksnes novada pašvaldība,Apes novada dome,Cesvaines novada dome,Daugavpils pilsētas dome,Gulbenes novada dome,Jaunpiebalgas novada dome,Kocēnu novada dome,Lubānas novada pašvaldība,Valkas novada dome,Varakļānu novada pašvaldība,Pārgaujas novada pašvaldība
Дата начала проекта: 01.05.2012.
Дата окончания проекта: 28.02.2013.
Место реализации: Vidzemes plānošanas reģions
Юридический адрес: Jāņa Poruka iela 8-108, Cēsis, Cēsu novads, LV-4101
Tелефон: 64219021
Факс: 64116012
www: http://www.vidzeme.lv
Cтатус: проект осуществлён