Sākums > Aktualitātes > Jaunumu arhīvs > Jaunumi > Zināmi rezultāti grantu shēmas “Pilsoniskās sabied[..]

Zināmi rezultāti grantu shēmas “Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” projektu iesniegumu atlasē

SIF_logo_krasains_500px

Sabiedrības integrācijas fonda padome 2012.gada 18.maijā ir apstiprinājusi rezultātus grantu shēmas „Pilsoniskās sabiedrības stiprināšanas atbalsta programma 2012” ietvaros, kas tiek finansēta no valsts budžeta līdzekļiem.

Grantu shēmas mērķis ir attīstīt vidi ilgtspējīgai, uz rezultātu orientētai NVO darbībai un palielināt iedzīvotāju īpatsvaru, kuri sadarbojas sabiedrībai svarīgu mērķu labā. Grantu shēmas ietvaros tiek atbalstītas reģionāla mēroga NVO, kuras veic nozīmīgu darbu pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā, līdzdarbojas plānošanas reģionam svarīgu jautājumu risināšanā, iesaistot šajā procesā citas NVO un sabiedrību.

Kopējais grantu shēmai pieejamais finansējums ir 20 000 LVL - SIF piešķirtajiem 2012.gada valsts budžeta dotācijas līdzekļiem. Finansējums sadalīts vienādās daļās visiem plānošanas reģioniem. Maksimālais katram reģionam pieejamais finansējums ir 4000 LVL.

Atbalstu pēc līgumu noslēgšanas saņems: biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse”, biedrība „Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”, nodibinājums "Valmieras novada fonds", biedrība "„Ziemeļkurzemes NVO atbalsta centrs” un biedrība „Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”.

Papildus nevalstisko organizāciju konsultatīvajam darbam un iedzīvotāju līdzdalības veicināšanai, 2012.gada grantu shēmas ietvaros īpašs uzsvars tiek likts uz konsultāciju sniegšanu vietējām NVO par projektu iesniegumu sagatavošanu, ņemot vērā gaidāmos projektu konkursus Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009.-2014.g. programmas „NVO fonds” ietvaros. Kā jauns darbības virziens paredzēts nevalstisko organizāciju sadarbības attīstība ar sociāliem atbalsta centriem, piemēram, bibliotēkām, muzejiem, kultūras namiem, lai pilnvērtīgi izmantotu visus vietējo kopienu resursus un nodrošinātu pilsoniskās līdzdalības īstenošanai nepieciešamos infrastruktūras pakalpojumus vietējām NVO un neformālām iedzīvotāju grupām, t.sk. maznodrošinātajiem, kā arī projektos varēs paredzēt dažādus pasākumus iedzīvotāju izpratnes veidošanai par līdzdalību Eiropas Savienības līmenī.